Produkty epoksydowe | CEDAR™

EPIDIAN 5

OPAKOWANIA: 500g; 1kg; 5kg; 20kg; 200kg

Czysta żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700), produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną.

Ciekła , nie modyfikowana.

Żywica epoksydowa EPIDIAN 5 to tworzywo o bardzo szerokich możliwościach zastosowania, między innymi do:

 • wykonywania laminatów z zastosowaniem mat z włókna szklanego lub tkanin z włókna szklanego (kadłuby łodzi , wyprawki i naprawy, obudowy, wzmocnienia itp.)
 • wykonywanie klejów utwardzanych na zimno i ciepło, przeznaczonych do łączenia szkła, metali, ceramiki i tworzyw termoutwardzalnych jak również uzupełnianie ubytków np. w posadzkach
 • wykonywania kitów i szpachli chemoutwardzalnych
 • wykonywania odlewów, także w elektrotechnice i zalew zabezpieczających elementy elektrotechniczne np. cewki, transformatory
 • wykonywania farb i lakierów o bardzo szerokiej gamie zastosowań.


Prospekt Informacyjny

ŻYWICA EPOKSYDOWA 5

OPAKOWANIA: 500g; 1kg; 5kg; 20kg; 200kg

Czysta żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700) o podobnych właściwościach co EPIDIAN 5, produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną.

Ciekła , nie modyfikowana.

ŻYWICA EPOKSYDOWA 5 to tworzywo o bardzo szerokich możliwościach zastosowania, między innymi do:

 • wykonywania laminatów z zastosowaniem mat z włókna szklanego lub tkanin z włókna szklanego (kadłuby łodzi , wyprawki i naprawy, obudowy, wzmocnienia itp.)
 • wykonywanie klejów utwardzanych na zimno i ciepło, przeznaczonych do łączenia szkła, metali, ceramiki i tworzyw termoutwardzalnych jak również uzupełnianie ubytków np. w posadzkach
 • wykonywania kitów i szpachli chemoutwardzalnych
 • wykonywania odlewów, także w elektrotechnice i zalew zabezpieczających elementy elektrotechniczne np. cewki, transformatory
 • wykonywania farb i lakierów o bardzo szerokiej gamie zastosowań.


Prospekt Informacyjny

EPIDIAN 53

OPAKOWANIA: 1kg; 5kg; 20kg; 200kg

Nisko lepka żywica epoksydowa modyfikowana nieaktywnym rozcieńczalnikiem (styrenem) .

Ciekła, modyfikowana styrenem o barwie od jasnożółtej do żółtej.

Żywica epoksydowa EPIDIAN 53 przeznaczona jest głównie do wykonywania odlewów, laminatów i klejów:

 • zalewanie i impregnacje różnych materiałów, szczególnie elementów elektronicznych jak oporników, kondensatorów, złącz, końcówek kablowych
 • wykonywanie laminatów epoksydowo-szklanych z włóknem szklanym
 • klejenie drewna, metali, szkła, kamionki i tworzyw sztucznych ( za wyjątkiem PE i PP)


Prospekt Informacyjny

ŻYWICA EPOKSYDOWA ZE 2AF

OPAKOWANIA: 500g; 1kg; 5kg; 20kg

Czysta żywica epoksydowa, produkt reakcji bisfenolu A i F z epichlorohydryną.

Ciekła, modyfikowana dwufunkcyjnym rozcieńczalnikiem alifatycznym.

ŻYWICA EPOKSYDOWA 2AF jest doskonałym tworzywem o bardzo szerokich możliwościach zastosowania, między innymi do:

 • zalewania elementów np. w przemyśle elektrycznym
 • impregnacji i zabezpieczenia betonu oraz jego naprawy
 • wykładzin podłogowych (samopoziomujących się)
 • impregnacji i laminacji powierzchni
 • formulacji bezrozpuszczalnikowych:powłok, klei, zapraw i szpachli
 • produkcji odlewów wzmocnionych włóknami, w których ważna jest niska lepkość
 • obniżania lepkości żywic, w których niewskazany jest dodatek lotnego rozpuszczalnika


Prospekt Informacyjny


KOMPOZYCJA EPOKSYDOWA EKOM-OD5

OPAKOWANIA KOMPLETU( składnik A i składnik B): 1,5kg; 7,5kg; 15kg

Dwuskładnikowa kompozycja niskolepkich, ciekłych żywic epoksydowych opartych na bisfenolu A oraz specjalistycznego utwardzacza do wykonywania przezroczystych odlewów.

Wyselekcjonowana mieszanina żywicy i utwardzacza pozwala uzyskać przezroczyste odlewy o lekko słomkowym odcieniu nadające się do barwienia. EKOM-OD5 przeznaczony jest przede wszystkim do wykonywania różnych typów odlewów.

 • zalewania elementównp. w przemyśle elektrycznym.
 • wykonywanie dekoracyjnych odlewów
 • produkcji odlewów wzmocnionych włóknami, w których ważna jest niska lepkość


Prospekt Informacyjny

GRUNT EPOKSYDOWY EG-1.5

OPAKOWANIA KOMPLETU( składnik A i składnik B): 1,5kg; 7,5kg; 15kg

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy grunt na bazie żywic epoksydowych.

 • Do wzmacniania warstwy podkładów cementowych.
 • Do zwiększenia przyczepności do powierzchni betonowej kolejnych warstw np. posadzki lub farby epoksydowej.
 • Grunt ochrania powierzchnie przeciw pyleniu i przeciwdziała wilgoci cząstkowej.


Prospekt Informacyjny

SZPACHEL EPOKSYDOWY

OPAKOWANIA KOMPLETU( składnik A i składnik B): 10kg; 20kg; 30kg

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa szpachlówka epoksydowa do trwałych napraw w kolorze szarym.

 • Do uzupełniania ubytków i nierówności w powierzchniach: betonowych, stalowych, żeliwnych, ceramicznych, laminatów epoksydowych i poliestrowych


Prospekt Informacyjny


UTWARDZACZ Z-1 (TECZA)

OPAKOWANIA: 60g; 120g; 550g; 5kg; 200kg

Trietylenotetramina to standardowy utwardzacz do ciekłych żywic epoksydowych oraz kompozycji na ich bazie. Należy do szybkoreaktywnych utwardzaczy. W temperaturze pokojowej czas żelowania wynosi ok. 35 minut.

 • Tworzy przezroczyste i twarde kompozycje.
 • Barwa: jasnożółty


Prospekt Informacyjny

UTWARDZACZ PAC

OPAKOWANIA: 500g; 1kg; 5kg

Poliaminoamidowy utwardzacz do żywic epoksydowych i kompozycji na ich bazie. Należy do wolno reaktywnych utwardzaczy. W temperaturze pokojowej czas żelowania wynosi ok. 180 minut.

 • Tworzy elastyczne kompozycje odporne na uderzenia
 • Wskazany do połaczeń narażonych na odkształcenia
 • Barwa: ciemnobrunatny


Prospekt Informacyjny