EPIDIAN 5

OPAKOWANIA: 500g; 1kg; 5kg; 20kg; 200kg

Czysta żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700), produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną.

Ciekła , nie modyfikowana.

Żywica epoksydowa EPIDIAN 5 to tworzywo o bardzo szerokich możliwościach zastosowania, między innymi do:

 • wykonywania laminatów z zastosowaniem mat z włókna szklanego lub tkanin z włókna szklanego (kadłuby łodzi , wyprawki i naprawy, obudowy, wzmocnienia itp.)
 • wykonywanie klejów utwardzanych na zimno i ciepło, przeznaczonych do łączenia szkła, metali, ceramiki i tworzyw termoutwardzalnych jak również uzupełnianie ubytków np. w posadzkach
 • wykonywania kitów i szpachli chemoutwardzalnych
 • wykonywania odlewów, także w elektrotechnice i zalew zabezpieczających elementy elektrotechniczne np. cewki, transformatory
 • wykonywania farb i lakierów o bardzo szerokiej gamie zastosowań.


Prospekt Informacyjny

ŻYWICA EPOKSYDOWA 5

OPAKOWANIA: 500g; 1kg; 5kg; 20kg; 200kg

Czysta żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700) o podobnych właściwościach co EPIDIAN 5, produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną.

Ciekła , nie modyfikowana.

ŻYWICA EPOKSYDOWA 5 to tworzywo o bardzo szerokich możliwościach zastosowania, między innymi do:

 • wykonywania laminatów z zastosowaniem mat z włókna szklanego lub tkanin z włókna szklanego (kadłuby łodzi , wyprawki i naprawy, obudowy, wzmocnienia itp.)
 • wykonywanie klejów utwardzanych na zimno i ciepło, przeznaczonych do łączenia szkła, metali, ceramiki i tworzyw termoutwardzalnych jak również uzupełnianie ubytków np. w posadzkach
 • wykonywania kitów i szpachli chemoutwardzalnych
 • wykonywania odlewów, także w elektrotechnice i zalew zabezpieczających elementy elektrotechniczne np. cewki, transformatory
 • wykonywania farb i lakierów o bardzo szerokiej gamie zastosowań.


Prospekt Informacyjny

EPIDIAN 53

OPAKOWANIA: 1kg; 5kg; 20kg; 200kg

Nisko lepka żywica epoksydowa modyfikowana nieaktywnym rozcieńczalnikiem (styrenem) .

Ciekła, modyfikowana styrenem o barwie od jasnożółtej do żółtej.

Żywica epoksydowa EPIDIAN 53 przeznaczona jest głównie do wykonywania odlewów, laminatów i klejów:

 • zalewanie i impregnacje różnych materiałów, szczególnie elementów elektronicznych jak oporników, kondensatorów, złącz, końcówek kablowych
 • wykonywanie laminatów epoksydowo-szklanych z włóknem szklanym
 • klejenie drewna, metali, szkła, kamionki i tworzyw sztucznych ( za wyjątkiem PE i PP)


Prospekt Informacyjny

ŻYWICA EPOKSYDOWA ZE 2AF

OPAKOWANIA: 500g; 1kg; 5kg; 20kg

Czysta żywica epoksydowa, produkt reakcji bisfenolu A i F z epichlorohydryną.

Ciekła, modyfikowana dwufunkcyjnym rozcieńczalnikiem alifatycznym.

ŻYWICA EPOKSYDOWA 2AF jest doskonałym tworzywem o bardzo szerokich możliwościach zastosowania, między innymi do:

 • zalewania elementów np. w przemyśle elektrycznym
 • impregnacji i zabezpieczenia betonu oraz jego naprawy
 • wykładzin podłogowych (samopoziomujących się)
 • impregnacji i laminacji powierzchni
 • formulacji bezrozpuszczalnikowych:powłok, klei, zapraw i szpachli
 • produkcji odlewów wzmocnionych włóknami, w których ważna jest niska lepkość
 • obniżania lepkości żywic, w których niewskazany jest dodatek lotnego rozpuszczalnika


Prospekt Informacyjny